Boodschap

Wijsheid voor de oprechten

“Hij legt weg voor de oprechten een bestendig wezen; Hij is een Schild dengenen, die oprechtelijk wandelen.”

Spreuken 2:7 Statenvertaling

Wanneer wij vluchten voor het kwaad en doen wat correct is, zijn we beschermd en bewaard in het Koninkrijk van God, de Plaats waar e oprechten en puren van hart wonen.

Ester Bezerra

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *