Helpers

De helpersgroep functioneert als een spiegel van het UKGR Centrum. Zij zijn degenen die de UKGR maken wat het is, daarom kunnen zij als actieve leden zich niet bij de negatieve situaties neerleggen die opduiken, zij dat problemen van binnen of van buiten. Zodoende is de helper altijd aanwezig, bereid, klaar, vastberaden, behoudt hij/zij altijd de geest van een dienaar, is hij/zij altijd aanwezig tijdens de diensten, nachtwaken, evangelisaties en altijd actief in het Werk van God.

Helper zijn is niet een theorie of het alleen maar dragen van een uniform, een helper zijn houdt in om een ideaal te omarmen dat in het diepst van een persoon geboren werd! Daarom is het zijn van een helper één van de meest bevoorrechte en belonende taken in de hiërarchie van het UKGR Centrum. De helpers zijn immers mensen die ook hun sociale taken als goede en voorbeeldige burgers dienen na te komen en ook hun geestelijke voorbeeld als helpers dienen te tonen