Aan de voet van het kruis kwamen de familieleden van Jezus bijeen, tijdens de periode die wij nu Pasen noemen.

Daar volbracht Hij het plan van de Redding van de mensheid. Zijn daad markeerde de wereld tussen: VOOR en NA Christus.

Pasen is een feest voor de familie waar men samenkomt om de dood en de opstanding van Jezus te vieren. Velen beschouwen deze dag echter als een van verdriet, omdat zij de bedoeling van Zijn daad niet begrijpen.

Bekijk hier twee bijzondere levensverhalen

 

Mijn gezin is compleet GETRANSFORMEERD!

“20 jaar geleden nodigde mijn dochter mij uit om met haar mee te gaan naar het UKGR HulpCentrum. Aanvankelijk wilde ik niet meegaan, maar aangezien ik al jaren ziek was, besloot ik om toch te gaan. Daar ervoer ik een wonder en werd ik genezen van lichaamspijnen. Ik bleef deelnemen aan de diensten, maar kwam slechts om te bidden voor mijn kinderen.

Ik wilde het beste voor hun, maar ikzelf deed wat slecht was. Ik gokte veel en had ook een enorme leegte in mijn binnenste. Mijn kinderen hadden zelf ook innerlijke conflicten. Nadat het mij allemaal teveel werd zag ik in, dat de Here Jezus de Enige was die mijn leven totaal zou kunnen transformeren. Ik heb toen mezelf en mijn gezin totaal aan Hem overgegeven.

Door de gebeden die wij allen voor elkaar deden kan ik vandaag de dag zeggen dat het gezin compleet getransformeerd is! Mijn drie oudste kinderen zijn goed getrouwd en wij allen genieten van innerlijke vrede en kracht.”

 

Een gelukkig en vredevol huwelijk

Heel mijn leven voelde ik me leeg van binnen. Toen ik trouwde dacht ik dat ik gelukkig zou worden. Helaas botste mijn leefstijl met die van mijn man en daarbovenop was hij ook ziek. Toen ik naar de UKGR kwam, begon ik in te zien dat ik helemaal geen innerlijke vrede had. Ik focuste me daarom op het oplossen van mijn innerlijke strijden. Mijn man begon ook met mij mee te komen en ontving een wonder in zijn gezondheid. Door de innerlijke vrede herstelde ons leven. Ons huwelijk is nu veel beter dan voorheen, we zijn de beste vrienden en doen alles samen.

 

Kom samen met uw familie, op vrijdag 7 april om 19:30u om aan de Voet van het Kruis de zegens te ontvangen die het te bieden heeft, waaronder: een gezegende familie.

 

Op Paaszondag vieren wij het feit dat Jezus zelfs de dood heeft overwonnen. Dit houdt voor ons in dat het onmogelijke al overwonnen werd.

Wij nodigen daarom een ieder uit, die door veel problemen heengaat, om samen met ons te bidden om de grootste wonderen.

Voor wie gelooft, is niets onmogelijk.

De problemen die u nu meemaakt, kunnen opgelost worden. Heb vertrouwen!

Ontvang op deze dag praktisch advies dat, als het in praktijk gebracht wordt, grote veranderingen voor u teweeg kan brengen. Wij zullen het geloof verenigen, en vaststellen dat u de herstelling in uw leven zal ontvangen.

Bekijk hier het levensverhaal van Patricia Crawford

INNERLIJKE RUST, ZEKERHEID EN BLIJDSCHAP

In het verleden had ik geregeld nachtmerries over de dood. Ik voelde vaak negatieve aanwezigheden en dacht zelfs gedaantes te zien. Ik was een angstig persoon die, wanneer moeilijke situaties zich voordeden, gelijk aan zelfmoord dacht. Ik wist gewoonweg niet hoe met problemen om te gaan.

Toen ik naar de UKGR kwam volgde ik een dienst en ervoer een enorme opluchting. Ik begon goed te slapen en leerde tijdens de diensten hoe de dagelijkse problemen te confronteren. Vandaag de dag heb ik geen nachtmerries, angsten noch zelfmoordgedachten meer. Ik ben nu een persoon met innerlijke rust, zekerheid en blijdschap.