De 1e Zondag van Onze Vader

Waar heeft u kracht voor nodig?

Het is onmogelijk om de huidige situatie van de wereld te vermijden. Vandaag de dag zijn er velen, meer dan ooit, die kampen met depressie, scheiding in het huwelijk, financiële problemen, werkeloosheid, onzekerheid, zelfmoordgedachten en zo gaat de lijst maar door.

Een ieder die dit leest, heeft zeker al wel een moment van narigheid meegemaakt.

Niemand zou dit willen meemaken, maar de realiteit is dat het wel gebeurt.

Het moeilijke is dat niet een ieder de kracht heeft om deze problemen te confronteren en op te lossen, maar voor elke moeilijkheid heeft God een antwoord, want voor Hem is niets onmogelijk!

Tegen u die kracht nodig heeft voor een bepaalde situatie, willen wij graag het volgende zeggen: Door het geloof kan God u de kracht geven om alle strijden van het leven aan te gaan! Wilt u dit?

Wij zullen in de UKGR 7 Zondagen houden van “Onze Vader”. We vragen iedereen om brood en water mee te nemen, zodat het tijdens de dienst gezegend kan worden. Het Woord van God zegt namelijk:

“Maar gij zult de HERE, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.” (Exodus 23:25)

Degenen die ervoor kiezen om God bij hun leven te betrekken, zal Hij zegenen. Het brood en het water zullen de kracht van God symboliseren. U zult ervan eten en drinken, met het geloof dat Hij u zal helpen om de moeilijkheden te confronteren en op te lossen.

Toen Elia zich in een moeilijke situatie bevond en de extra Kracht nodig had, kreeg hij brood en water van de engel en toen hij hiervan at; “stond hij op en ging door de kracht van die spijs veertig dagen en veertig nachten tot aan de gebergte…” (1 Koningen 19:8)

Hij ontving de kracht van God om veel meer te doen. Accepteert u Zijn hulp? Neem dan de volgende 7 zondagen deel aan de zondagen van “Onze Vader” en ontvang deze kracht waar u al zo lang naar verlangd.

7 Zondagen van Onze Vader
Vanaf zondag 7 augustus om 10u in Den Haag aan de Fruitweg 4

En in alle UKGR Centra in Nederland
(Klik hier voor adressen en tijdstippen)