Hoe word u volwassen in het geloof?

In de Bijbel, in het boek Hebreeën, laat de auteur duidelijk weten hoe belangrijk het is om volwassen te worden in het geloof.

“Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoordet te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig (en) geen vaste spijs.” (Hebreeën 5:12)

De auteur sprak tot een volk dat al aan God toebehoorde, dat de Heer al apart gezet had vanaf het begin van de mensheid, en daarom al op de voorgrond zou moeten staan ​​en vooruit zou moeten gaan in het Koninkrijk van God.

Hij realiseerde zich echter dat ze nog steeds de basis nodig hadden om sterk te zijn in hun geloof.

En dit wordt, evenzo, gezien in de huidige tijd, binnenin de kerk. Zelfs al dat ze jarenlang naar het Huis van God gaan, blijven velen in dezelfde geestelijke toestand, zonder de eenvoudigste dingen van Zijn Koninkrijk te begrijpen.

Het is niet voldoende om bijbelse kennis te hebben. Veel mensen hebben kennis van het Woord, maar hebben geen ervaring. En ervaren zijn in het Woord is ervaring hebben door de strijden die u heeft meegemaakt waardoor u in de praktijk kunt zeggen dat het Woord waar is.

Blijf niet langer een kind in het geloof, het is noodzakelijk om uzelf voortdurend in te zetten hiervoor. Als u ernaar streeft Gods Woord in praktijk te zetten, zult u gewend raken aan gehoorzaamheid, zodat u niet langer tot zonde wordt aangetrokken.

Zo zult u zichzelf kennen, word u ‘ervaren’, leert u het goede en kwade te onderscheiden en word u tenslotte volwassen en zult u niet meer kinderachtig zijn in het geloof en in het leven met God.

Als u uw leven leidt met het besef dat God altijd bij u is, zult u zich altijd goed gedragen, zelfs wanneer u alleen bent.

Net zoals we proberen een voorbeeldig gedrag te vertonen in de aanwezigheid van bepaalde belangrijke mensen, zoals; de vader, moeder of echtgenoot, zullen we, wanneer we ons ervan bewust zijn dat we voortdurend in de aanwezigheid van God zijn, op de best mogelijke manier handelen. Dat is leven in perfectie.

Wilt u meer te weten komen over dit belangrijke onderwerp Mis dan de bijbelstudie niet. Elke woensdag om 10u, 15u en 19:30u in alle UKGR Centra in Nederland. (Klik hier voor tijdstippen en adressen)