Stromen van levend water

Wanneer er een behoefte is aan iets, dan probeert men daar zo snel mogelijk in te voorzien. Als u trek heeft en uw lichaam u een signaal geeft om te gaan eten, zult u zeer waarschijnlijk niet wachten totdat u echt honger lijdt om dan pas te gaan eten.

Wij allen hebben onze fysieke behoeftes en proberen daar op allerlei manieren in te voorzien. Wilt u bijvoorbeeld geld verdienen, dan dient u te werken. Wilt u afvallen, dan dient u beter op uw gezondheid te letten en meer te bewegen. Dit zijn simpele voorbeelden met betrekking tot fysieke behoeftes.

Geestelijk gesproken is het niet anders. Velen voelen zich leeg van binnen en zijn op zoek naar de innerlijke vervulling, maar helaas zoeken ze ernaar op de verleerde plaatsen of proberen ze zich te vervullen met de verkeerde dingen.

De Here Jezus leert ons het volgende: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ ‭‭(Johannes‬ ‭7:37-38‬ ‭‬‬)

Dus als u uw innerlijk wilt vervullen met de ware Vrede, dan is dit de Weg!

Ga naar de Here Jezus en geef uzelf compleet aan Hem over, zodat Hij u te drinken kan geven van dit Levende Water (de Heilige Geest) en Hij zal uw dorst lessen en u vervullen met deze kostbare Vrede, zoals Hij heeft beloofd.

Aanstaande Zondag in alle UKGR Centra in Nederland

De UKGR houdt zich aan de regels die door het RIVM werden vastgesteld. Daarom wordt u vriendelijk verzocht om zich ten alle tijde aan de maatregelen te houden. Dit doen we zowel voor uw eigen bescherming als van de anderen.

In alle UKGR Centra
(Klik hier voor de adressen)