Bisschop Edir Macedo

Elke dag een nieuwe boodschap

Boodschap

Behoudenis tijdens de Campagne

Een kerklid, hier in Engeland…

HOE OPNIEUW GEBOREN… (DEEL 2)

Helaas is de realiteit totaal…

Hoe opnieuw geboren… (deel1)

Ik vroeg me altijd al af …

Gods wapen

Gods wapen is Zijn Woord. Satan gebruikt ook woorden als wapens. Het Woord van God produceert geloof. Het is geest en geeft leven. De woorden van de duivel brengen twijfels voort.

Ze zijn dodelijk omdat ze…

Het heeft geen nut!

Het heeft geen nut om religieus te zijn.

Het heeft geen nut om een actieve lid in de kerk te zijn.

Het heeft geen nut om de titel van helper, pastor, bisschop of welke titel dan ook te hebben.