Boodschap

Stromende fontein

Boodschap

Liefde aan je eigen leven

Wie deze wereld liefheeft door van de zonde te genieten en onrecht te doen, zal het…

Nooit zal het vergaan

Wie het leven aan God aanbiedt en zijn wil opoffert om Hem te volgen, zal nooit…

Offer voor offer

We begrijpen dat het eten en drinken van het bloed van Jezus betekent dat wij dan ook…

Accepteren en gehoorzamen

Geloven in Jezus is Hem aanvaarden als de gezonden Zoon van God om je zonden…

Voedsel voor de eeuwigheid

Als de persoon hier prioriteit aan geeft, dan zal…