Boodschap

Stromende fontein

Boodschap

Eerste liefde

Door middel van de brief aan de kerk in Efeze, waarschuwt Jezus degenen die andere dingen…

De levende

De Here Jezus presenteerde Zichzelf aan de discipel Johannes en herinnerde Hem aan Zijn offer, toen hij stierf aan het kruis…

Gevestigd koninkrijk

Om deel uit te maken van het Koninkrijk van de Here Jezus, heeft Hij ons tot koningen en priesters gemaakt om met Hem te regeren voor Zijn Glorie…

Waarschuwing

Waarschuwing van de Heerser der koningen, Degene die van ons houdt en ons het leven en de conditie gaf om het kwaad te verslaan…

Zalig

Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen…