Boodschap

Stromende fontein

Boodschap

Leer van het intelligente geloof

Om de dagen te tellen dient u het verstand te gebruiken, na te denken…

Onderwijzing door gehoorzaamheid

“En zij vroegen Hem en zeiden: Meester, wij weten, dat Gij rechtuit spreekt en…

Onderwijzing in de verdrukking

Door vaak koppig te zijn geweest, ging de mens door veel grote verdrukkingen…

Onderwijzing doet goed

God weet dat wij alleen het ware leven hebben als…

Onderwijzing voor wie wil

Wie wordt er niet blij als hij praat en de ander alles wat hij aan het doen is, even…