Boodschap

Stromende fontein

Boodschap

Vluchten van het kwade

Maar alleen de vrees voor Hem maakt het mogelijk voor de mens om te vluchten voor de zonde.

De geweten van de zonde

Dan komt Hij, geeft vergeving en verlost de persoon van alle zonden.

Gerechtigheid door het geloof

Alleen door echt in God te geloven, wordt iemand rechtvaardig voor Hem…

God blokkeren

Verdriet en wrok zijn blokkades voor God.

Voorbeeld van genade

Onze Heer onthult onze fouten en is altijd geduldig.