Boodschap

Dag 2 van de Vasten van Daniël

Wanneer we over de doop…

Dag 1 van de Vasten van Daniël

Terstond nadat Jezus gedoopt…

Ga weg van mij…

Sterk. Heel sterk…

De dwaasheid van het geloof

“Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods” (1 Korintiërs 1:18) NBG 1951.

Tatoeage

Ik heb een tattoo en…