Boodschap

De voet van de steun weghalen!

Het land van Abraham was zijn erfdeel, zijn levensonderhoud, zijn veiligheid en…

Twee voorbeelden

De gelegenheid van deze twee jonge mannen was hetzelfde…

Laat alles achter…

Ik wil komen waar Abraham is gekomen!

Wees niet bezorgd

Bezorgdheden, bekommernissen en angsten zijn gevoelens die ontstaan door de twijfels.

Een bepaald gedeelte brengen

“wat heeft de Heilige Geest te maken met mijn offerande?”