Boodschap

De beproevingen van het Geloof

Wist u dat er in deze wereld niemand GOEDGEKEURD wordt zonder BEPROEFD te worden?

Dit gebeurt in alle gebieden van het leven. Misschien, op dit moment, ondergaat u een beproeving of zorgt u ervoor dat anderen een beproeving ondergaan. Dit maakt deel uit van het leven in een competitieve samenleving.

Maar wat weinigen weten is dat de toegang tot het Koninkrijk der Hemelen ook GOEDKEURING IN DE BEPROEVINGEN VEREIST.

In het verleden ontsnapte geen enkele dienaar van de Allerhoogste, zonder uitzondering, aan de beproevingen totdat hij de EINDE PROEF bereikte. Abraham, Isaak, Jakob, Jozef, Mozes, Jozua, Gideon, Jeftha, Simson, David, Daniël, naast de andere profeten, apostelen en zelfs de Here Jezus. Lees de Bijbel om dit te verifiëren.

Ze werden niet goedgekeurd in de competities met andere mensen voor functies, posities of medailles die door de wereld worden aangeboden. Integendeel, ze moesten wachten op de hoop en het geloof onderhouden, zelfs met het ernstige risico van het leven. Ze werden GOEDGEKEURD IN DE BEPROEVINGEN VAN HET GELOOF VOOR DE EEUWIGHEID VAN HUN ZIELEN.

Tegen Abraham zei de Heer:

“Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal.” (Genesis 12:1)

Tegen Zijn volgelingen zei de Heer Jezus:

Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. (Mattheüs 16:24)

In elke Belofte van de Heer aangaande het Koninkrijk der Hemelen is er een PROEF DIE ALLEN MOETEN ONDERGAAN OM HET TE BEREIKEN.

Tenslotte, AAN DE GOEDGEKEURDEN GARANDEERT DE HEER JEZUS:

Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult (beproevingen ondergaan). Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood (wees goedgekeurd tot in de dood), en Ik zal u DE KROONN VAN HET LEVEN geven. (Openbaring 2:10)

Moge de Geest van de Allerhoogste het verstand van allen openen in de Naam van de Here Jezus Christus. Amen!

Bisschop Edir Macedo

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *