Boodschap

De dagen vóór het offer

Abraham verliet Haran niet juichend om de uitdagingen aan te gaan die hem te wachten stonden, tot hij de plaats bereikte die God hem wijzen zou.

De dagen waren zwaar. Stel u zich voor dat uw vader zegt: “Ik heb al een kind verloren, nu ga ik een ander verliezen.” Hij overwon alles, alle conflicten en gehoorzaamde.

De dagen die voorafgingen aan het plaatsvervangend offer van de Here Jezus waren van strijd. Laten we Lukas 21:41-44 bekijken:

“En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad…”

Het offer scheidt de persoon van de anderen. Het is individueel.

“Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden.”

Accepteer niet de beschuldiging van de duivel zeggend dat u zwak bent vanwege de conflicten. De strijd gebeurt met iedereen, het belangrijkste is om de wil van God te doen.

“En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte.”

De engel kwam niet om hem van het offer te verlossen, maar om hem te bemoedigen en te versterken.

“En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen.”

De dagen voorafgaand aan het offer brengen kwelling voort, maar omdat ze denken dat het niet nodig is om die dagen intens te leven, worden veel mensen tot frustratie en bedrog geleid.

Degene die de openbaring van het Altaar heeft ontvangen, gaat de pijn van het offer tegemoet en ontvangt het beeld van God, stop de pijn te leven van het beeld van mislukking.

Met dank aan: Bisschop Gonçalves

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *