Boodschap

De Glorie van de Verdrukking

Zowel voor degenen die uit God zijn geboren en degenen die uit de Heilige Geest worden voortgebracht, zijn de verdrukkingen heel erg belangrijk voor het ontwikkeling van het christelijk geloof. Als dit niet zo was, had God ze zelf verwijderd uit het midden van Zijn kinderen.

Wat is een verdrukking?

Ziektes, financiële problemen en familie problemen hebben niets te maken met de verdrukkingen.

De verdrukkingen zijn problemen die alleen te maken hebben met het christelijk geloof. Vervolgingen, onrechtvaardigheden, vernederingen, roddels, verraad en anderen die slecht over u praten, zijn een aantal situaties die het geloof direct aanvallen.

De Heilige Geest heeft Zijn kinderen georiënteerd om niet alleen te roemen op de hoop van de Behoudenis, maar ook op de prijs die betaald dient te worden voor deze glorie!

Oftewel, als er blijdschap en plezier is in de zekerheid van de behoudenis van de ziel, dient er ook blijdschap en plezier te zijn wanneer u de verdrukkingen van het geloof leeft! Zie Romeinen 5:1-2

Vaak zaait de christen wat niet deugt en oogst hij verrotte vruchten. Daarna klaagt hij over zijn “zware kruis”.

Dit is het geval van verkeerde huwelijken, prostitutie, leugens, kwaadsprekerijen en een reeks andere vruchten van het vlees. Dit brengt allemaal conflicten, verdriet en pijn voort. Maar niets dat te maken heeft met het geloof!

De echte verdrukkingen brengen altijd voordelen voor degenen die van het geloof zijn. God staat ze toe voor onze welzijn.

De Heer benadrukte tweemaal de glorie van de verdrukten vanwege het geloof toen Hij zei:

Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid… Niet vanwege de zonde of een onrecht die zelf werd gepleegd!

Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.” (Mattheus 5:10-12)

De glorie van deze verdrukking is wat volharding, ervaring en hoop brengt. 

Onmisbare deugden bij het handhaven van de redding van de ziel.

Bisschop Edir Macedo

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *