Boodschap

De kleinste van de apostelen

“Ik immers ben de minste van de apostelen – ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen; niet ik echter, maar de genade van God, die met mij is.” (1 Korinthe 15:9-10)

Het ministerie van Paulus was heel groot, maar, het wordt ook gekenmerkt door vele strijden:

“Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig min één zweepslagen ontvangen. Driemaal ben ik met de roede gegeseld, eenmaal ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. Afgezien van wat van buitenaf komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten.” (2 Korinthe 11:24-28)

Het grootste leed van Paulus was niet wat de mensen met hem deden, maar de staat van de kerk, van de zielen. Hij zag zichzelf als de kleinste van de apostelen, maar wij weten dat hij degene was die in zijn tijd het meest deed.

Hierna zei hij:

“Als er geroemd moet worden, dan zal ik roemen in mijn zwakheid.” (2 Korinthe 11:30)

Bisschop Macedo schrijft het volgende; Voor degenen die de roem en de prestige waarderen, het leed was een motief om beschaamd te raken en bespot te worden, maar voor Paulus was dat zijn trofee. De Allerhoogste stond toe dat Zijn dienaar omcirkeld zou worden door strijden zodat Zijn macht gemanifesteerd kon worden. Alleen in het midden van problemen gaat de mens volledig afhankelijk worden van de Heer.

Om het af te sluiten:

“Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.” (1 Korinthe 15:58)

Bisschop Edir Macedo

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *