Boodschap

De overste van de goden

In de Semitische talen, zoals het Hebreeuws, betekent het woord “Baäl” overste, eigenaar, heer, meester, hoofd en in het moderne Hebreeuws betekent ook echtgenoot.

Zo kunnen we begrijpen dat Elia’s uitdaging niet slechts aan een valse god was, een afgod onder de anderen, want Baäl was de overste van de goden, het hoofd, de dominante alfa aan wie de grootste offers werden gebracht. Baäl werd beschouwd als de grootste onder alle afgoden van die tijd.

Daarom wordt Elia’s uitdaging vanuit dit perspectief nog relevanter, omdat er een hele georganiseerde aanbidding met priesteressen voor Baäl plaatsvond.

Maar Elia, die er slechts één was, daagde de”overste” (Baäl) uit, zeggende: “Als Baäl god is, volg hem, maar als Elohim (de God aan Wie alle dingen zich onderwerpen, deze is de wortel van Elohim) God is, volg Hem.” (1 Koningen 18.21)

Het antwoord kwam meteen door het gebrek aan antwoord van een idool die geen god was, maar de Here beantwoordde met vuur (het element dat aanwezig is in alle offers, want toen het vuur uit het niets opdook, zonder dat de mens het had aangestoken, was het omdat er iets bovennatuurlijks aan het gebeuren was), wat aantoont dat Hij God is – de Ware Overste.

Deze Campagne van Israël in het geloof van Elia is vandaag ook een uitdaging, de Overste God van Israël zal vuur doen neerdalen in de levens van degenen die de Baäls (overste) van deze wereld verwerpen om hun levens aan de Heer van alle dingen toe te vertrouwen.

God zegene u!

Met dank aan: Bisschop Aroldo Martins

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *