Boodschap

Elia, de rustverstoorder van Israël

“En het gebeurde, toen Achab Elia zag, dat Achab tegen hem zei: Bent u degene die Israël in het ongeluk stort?” (1 Koningen 18:17)

Wie dit offerend GELOOF met zich meedraagt, wordt door de wereld als een rustverstoorder gezien. Want, in feite, is er niets dat de duivel meer stoort dan het offer.

Elia bracht de oplossing voor alle ellende die het volk doormaakte, door een uitdaging die Achab en alle profeten van Baäl verontrustte.

Wanneer ons geloof op het ALTAAR UITGEDAAGD wordt , is ons vlees verstoord. De Here Jezus was een voorbeeld hiervan toen Hij zei:

“Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe…” (Markus 14:34)

De duivel wordt nog meer vestoord door het ware offer, en daarom gebruikt hij dingen en mensen om het proberen te stoppen.

Maar we zien dat Elia tegenover deze situatie niet geïntimideerd werd, integendeel, hij bleef de profeten van Baäl verstoren, door de overtuiging dat hij had in zijn eigen geloof:

“En het gebeurde tijdens de middag dat Elia met hen begon te spotten en zei: Roep met luide stem! Hij is immers een god. Hij is vast in gedachten! Of hij heeft zich vast afgezonderd! Of hij is vast op reis! Misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden!” (1 Koningen 18:27)

Wie deze zekerheid heeft, die van de Heilige Geest komt, is niet geïntimideerd, gaat zijn uitdagingen tegemoet en bewijst wie de WARE GOD is!

Toen Jezus bij de provincie van de Gadarenen aankwam, zeiden de demonen die in twee mannen waren:

“…Zoon van God, wat hebben wij met U te maken? Bent U hier gekomen om ons te PIJNIGEN vóór de tijd?” (Matheus 8:29)

De UKGR heeft altijd deze vastberadenheid gehad, waar we komen, vanwege ons OFFEREND GELOOF, verstoren we de duivel en degenen die door hem worden gebruikt.

Jezus verontrustte altijd de religieuzen, schriftgeleerden en farizeeën die dit OFFEREND GELOOF niet leefden.

De vraag is: BENT U DE DUIVEL DOOR MIDDEL VAN UW GELOOF AAN HET VERSTOREN OF WORDT U DOOR HEM VERSTOORD?!

Met dank aan: Bisschop Clodomir Santos

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *