Boodschap

Er moet een verschil zijn of niet?

“Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient.” (Maleachi 3:18)

De HERE heeft altijd het verschil duidelijk gemaakt tussen de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen, zoals Hij in het verleden tussen de Hebreeën en de Egyptenaren deed.

Deze scheiding heeft betrekking tot de kwaliteit van het geestelijke, liefdes, familiare, financiële en fysieke leven van degenen die Hem gehoorzamen, want Hij heeft grote interesse dat anderen mensen Hem ook kennen door de getuigenissen van Zijn kinderen.

En dit verschil is niet beperkt tot dit leven, maar zal voor altijd blijven bestaan. Vandaag lijkt het erop dat de slechte mensen vooruitgang boeken, maar dat zal niet altijd zo zijn. De werken van allen zullen beoordeeld worden, en wanneer de tijd van beloning komt, zal het duidelijk worden dat het de moeite waard was om trouw aan God te zijn.

Daarom moet het verschil tussen degenen die de Almachtige dienen en degenen die Hem niet dienen koste wat kost tot stand komen, vanaf het moment dat we het geloof in Zijn Woord aannemen en het gehoorzamen!

Per slot, de Mond van waar deze belofte uitkwam, garandeert ook:

“Alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.” (Jesaja 55.11)

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *