Boodschap

Heilige opstand

De opstand ontstaat niet zomaar, uit het niets of als een goed idee. Integendeel, hij ontstaat uit een gewelddadige reactie tegen de geleden onrechtvaardigheid.

In tegenstelling tot degenen die nalatig in het geloof zijn, zoeken de opstandigen hun rechten, verworven aan het kruis, met moed, vastberadenheid en vrijmoedigheid.

Ze gaan voor alles of niets, leven of dood tegenover de God staan die met eed beloftes aan Abraham, Isaak en Israël maakte.

De opstandigen hebben in zichzelf een geest van verontwaardiging over de geleden onrechtvaardigheid en weigeren op deze manier te blijven leven. Ze gaan liever dood.

Zoals Abraham, die, moe was van het zo lang wachten, eindelijk tot de Heere zei:

“Heere HEERE, wat zult U mij dan geven, aangezien ik kinderloos heenga…” (Genesis 15: 2)

Zoals Mozes, door zo te beantwoorden:

“En als U mij zo wilt behandelen, dood mij dan toch meteen, als ik genade in Uw ogen gevonden heb, en laat mij mijn onheil niet aanzien!” (Numeri 11:15)

Zoals Gideon:

“Och, mijn heer, als de HEERE met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al Zijn wonderen, waarover onze vaderen ons verteld hebben…” (Richteren 6:13)

Een ieder had de grens van de wanhoop bereikt. Ze vreesden niet voor hun leven noch voor hun families. Het was alles of niets.

Tegenover dit alles kwam METEEN het antwoord:

Voor Abraham:

“Maar zie, het woord van de HEERE kwam tot hem: Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn”. (Genesis 15:4-5)

Tegen Mozes, antwoordde Hij onmiddellijk:

“Verzamel voor Mij zeventig mannen uit de oudsten van Israël…” (Numeri 11:16)

Tegen Gideon, zei Hij:

“Ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen…” (Richteren 6:14)

De aard van de onrechtvaardige is opstandig. Het draagt haat met zich mee tegen de veroorzaker van de onrechtvaardigheden.

De Campagne van Israël is voor de opstandigen.

Bisschop Edir Macedo

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *