Boodschap

Het Bloed van het brandend Geloof

Wat valt er nog meer over Abraham te leren dat al niet geleerd is?

Maar er is iets dat weinigen hebben geleerd met de vele voorbeelden van het leven in geloof van deze held: hij werd de referentie van de Levende God op de aarde.

Het blijft niet duidelijk wanneer er gesproken wordt over God met de mensen. Dit omdat elk mens iets anders als god beschouwd.

In het algemeen, bij het sporten, maken de gekken hun idolen als goden. Goed, in elk segment van succes is er altijd een god dat verafgood wordt door een populaire passie.

Elke afgodendienaar heeft zijn eigen god. Hoe scheid je de Enige en ware Here God van de anderen? Hoe kan je het verschil onderscheiden tussen de kinderen van God en afgodendienaars?

Het woord God staat voor Een dat aanbeden wordt.
Wanneer het kind aanbeden wordt, wordt het afgoderij genoemd.
Wanneer er een mens, dier of voorwerp wordt aanbeden, wordt het afgoderij genoemd.
Daarom is het zo dat in God geloven niet veel betekend of zelfs helemaal niets.

Het geloof van Abraham veranderde de betekenis van het geloven in God, zijn relatie met de Onzichtbare God leert dit.

Wanneer wij de God van Abraham aanroepen, zijn wij op een intelligente wijze ons geloof aan het definiëren, in de Heer die Zich aan Abraham openbaarde, beloftes maakte en die in de kleinste details vervulde.

Tussen alle religies, welke van deze goden heeft hetzelfde gedaan met zijn volgers?

Kent iemand een andere god dat alle beloftes vervulde zoals de Heer met Abraham deed?

Alleen Hij eerde en blijft Abraham en zijn kinderen van geloof eren.

Abraham werd meer dan alleen de zegen. Hij was en zal altijd de referentie van God op aarde zijn.

Wanneer er in de Naam van Jezus wordt gebeden en mijn gedachtes op Hem gericht zijn, ontwaakt mijn geloof.

Wanneer wij de God van Isaak uitspreken, wordt het geloof gevoed en wanneer mijn gehele concentratie op de God van Israël is, dan begint het bloed van geloof te koken en vergeten wij dat wij in de wereld zijn.

Wanneer het geloof in de God van Abraham gebruikt wordt, in de God van Isaak en de God van Israël, is het alsof wij de trappen van geloof opstijgen tot de Troon van de Allerhoogste.

Doe dit ook voor uzelf.

Toen de profeten van Baal werden uitgedaagd, wist de profeet Elias dat zijn leven op het spel stond. Als zijn gebed niet meteen werd beantwoord, werd hij gedood. Hierom bad hij:

“…God van Abraham, Izak en Israël, laat het heden bekend worden dat U God bent in Israël, en ik Uw dienaar, en dat ik al deze dingen overeenkomstig Uw woord heb gedaan.” (1 Koningen 18:36)

Zijn gebed duurde niet eens twintig seconden en het vuur daalde neer.

De glorieuze manifestatie van de Eeuwige en Enige God, Die onbekend was tussen de naties, begon met Abraham.

Abraham leert dat er geen limieten bestaat bij de veroveringen door het geloof;
Dat wij al onze kracht moeten zetten om het intelligente geloof te praktiseren;
Dat de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de Stem van God zijn kruis was sinds het begin sinds dat hij met de Allerhoogste liep.

Met hem leren wij dat de grootte van het geloof gemeten wordt door de trede van offer.
Met hem leren wij leven door het geloof.
Met hem leren wij het geloof te scheiden van de emoties en gevoelens van het hart.
Met hem leren wij te offeren.
Met hem constateren wij het bestaan van de Eeuwige God Schepper

Bisschop Edir Macedo

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *