Boodschap

Het criterium van Gods antwoord

Wat is het criterium dat door de Heilige Geest wordt gebruikt om de Zijne te behagen? Hij behaagt degenen die Hem behagen.

“Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt”. (Psalm 37:4)

Dit is het criterium van God. Het is de vaste wet die de relatie met Hem regeert.

Het leven van elke persoon hangt af van de heer die hij kiest.

Het is niet afhankelijk van God of anderen.
Het is niet afhankelijk van geluk.
Het is niet afhankelijk van de sterren.
Het is niet afhankelijk van het lotsbestemming. Dit gedoe van lotsbestemming is allemaal onzin.
Het is niet afhankelijk van scholing, schoonheid, kracht of geld.
Het hangt af van de gehoorzaamheid.

Als er gehoorzaamheid aan het Woord van God is, is de zegen onvermijdelijk.
Als er geen gehoorzaamheid is, is de vloek onvermijdelijk. (Deuteronomium 28)

De gehoorzaamheid aan God komt neer op het praktiseren van het geloof uit de Bijbel.

Natuurlijk vereist het praktiseren van dit geloof offers. Anders zou deze wereld geweldig zijn, aangezien iedereen het geloof heeft. Maar weinigen praktiseren het.

De gelovigen geloven in het Woord, maar weinigen gehoorzamen het. Hierdoor zijn ze gefrustreerde gelovigen.

De gehoorzaamheid aan God was het geheim van Abraham. Hij deed geen wonder of iets geweldigs.

Hij dwaalde door vele landen, een authentieke loper. Maar toch, waar de Here hem ook leidde, gehoorzaamde hij.

Zijn naam zou Abraham de Gehoorzamer moeten zijn.

Het was niet voor niets dat de Heer hem koos. Hij kiest niet de ongehoorzamen en de rebellen.

“Abraham nu was oud en op dagen gekomen en DE HEERE HAD Abraham IN ALLES gezegend.” (Genesis 24:1)

Bisschop Edir Macedo

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *