Boodschap

Het verschil tussen de…

justicaHet verschil tussen de onrechtvaardige en de overdreven rechtvaardige

De onrechtvaardige heeft niets om te verbergen, de rechtvaardige is transparant, maar de overdreven rechtvaardige verbergt iets. Waarom?

“Wees niet te zeer rechtvaardig en gedraag u niet al te wijs; waarom zoudt gij uzelf tot verbijstering brengen?” (Prediker 7:16).

Wat is het verschil tussen een onrechtvaardige persoon en iemand die overdreven rechtvaardig is? Ogenschijnlijk lijkt er een enorm verschil te zijn, maar als we de tekst analyseren, dan kunnen we zien dat er geen enkel verschil bestaat.

Achter de onrechtvaardigheden is er een geest van de duivel. De Geest van God is de basis van de rechtvaardigheid. Maar wat zou de geest zijn die achter de overdreven rechtvaardigheid zit? Als wij in achting nemen dat hij vernietigend is, dan kan hij niet de Geest van God zijn, maar wel die van de duivel.

Deze demon handelt met hoogmoed. Als de onrechtvaardige hoogmoedig is, dan is degene die overdreven rechtvaardig is nóg hoogmoediger. Zowel de een als de ander heeft geloof in God, maar de geest van hoogmoed laat ze niet door het geloof leven.

Terwijl de rechtvaardige, die door het geloof leeft, nederig is. De persoon die overdreven rechtvaardig is, is zeker weten té rechtvaardig omdat hij iets, dat hij in zijn binnenste heeft, verbergt. Normaal gesproken ziet u dit in een persoon die niet uit God geboren is.

Zie het geval van Job. God maakte er een punt van om zijn kwaliteiten aan de duivel te tonen:
“Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zó vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad” (Job 1:8).

Wat voor zonde kon iemand hebben die vroom, oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad was? Ogenschijnlijk geen enkele zonde, maar ondanks deze kwaliteiten wil dat niet zeggen dat de persoon een ontmoeting met God heeft gehad – hoewel alle mensen die de Here Jezus doopt met de Heilige Geest over deze eigenschappen beschikken.

De duivel zegt tegen veel mensen: “Jij bent perfect en eerlijk, wat voor kwaad heb jij gedaan?” Hierdoor beschouwen zijn zichzelf niet als verloren, zijn zien zichzelf niet als een zondaar.

Hoewel hij alles verloor, bleef Jakob vroom, oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad, maar hij gebruikte deze eigenschappen om zich tegenover God te rechtvaardigen. Het verliezen van alles, de bodem van de put, diende zodat Job kon inzien dat hij, ondanks wie hij was, verloren was.

“Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd. Daarom herroep ik en doe boete in stof en as” (Job 42:5-6)

“Daarom herroep ik en doe boete” (nederigheid): dit is de weg naar de nieuwe geboorte en vervolgens naar de doop met de Heilige Geest.

Voor de mensen die vroom, oprecht, godvrezend en het niet eens zijn met het kwaad, is nederigheid de weg die leidt naar een ontmoeting met God.

Waar de hoogmoed is, daar is de duivel.

Waar nederigheid is, daar is de God van Jakob.

Met dank aan: Bisschop Romualdo Panceiro

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *

2 reacties

Felicia Beantwoorden 25 juni 2013 om 13:12

Door hoogmoedig te zijn, zijn we onafhankelijk van God
maar afhankelijk van de duivel
terwijl door neder te zijn, worden we afhankelijk van God
maar onafhankelijk van de duivel.

Roda 'Muniunga Beantwoorden 3 juli 2013 om 18:59

Klopt laten wij nederig zijn want hoogmoed maakt ons alleen kapot van binnen.
Laten wij herkennen dat wij verloren zijn en dat de enige die ons kan redden God is.
Laten wij afhankelijk zijn van Hem.