Boodschap

Hoelang nog?

Hoelang dienen wij nog klappen te krijgen voordat wij leren dat schijn bedriegt?

Dat het hart de verkeerde persoon vraagt voor de juiste persoon?

Dat het emotionele geloof dood is? (Jakobus 2:26)

Dat het alleen maar lege verwachtingen stimuleert?

Dat het een trouwe bondgenoot van de duivel is?

Dat het alles te maken heeft met de religies?

Dat het niets te maken heeft met het Bijbelse geloof?

Hoelang dienen wij nog klappen te krijgen om te leren dat er zonder offers geen veroveringen zijn? (Filippenzen 4:18)

Dat de behoudenis van de ziel dagelijkse offers van onze wil vereist tot de dood? (Matteüs 16:24)

Hoelang dienen wij nog klappen te krijgen om te leren dat de zonde een demoon is die de zondaar tot slaaf maakt?

Hoelang dienen wij nog klappen te krijgen om te leren dat God geen tovenaar is?

Dat het wonder een resultaat is van een harmonische partnerschap tussen het schepsel en de Schepper?

Hoelang zullen wij lijden aan een geestelijke constipatie vanwege het mengen van nieuwe wijn met oude wijn?

Hoelang zullen de koppigen volharden om hun tijd te verdelen tussen God en de duivel?

Één dag in de “geest” en de andere dagen in het vlees?

Hoelang zullen wij proberen God en de wereld te behagen?

Hoelang zullen wij, vanwege de vrienden, nog vijanden van de God van Abraham blijven? (Jakobus 4:4)

Hoelang nog zullen wij meer vrees voor de duivel tonen dan voor de HERE God de Almachtige?

Hoelang nog zullen wij begrijpen dat het gebrek aan de Heilige Geest de afwezigheid van Jezus, de behoudenis en het eeuwige leven betekent? (Romeinen 8:9)

Bisschop Edir Macedo

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *

Geen reacties

luisa Beantwoorden 28 juli 2012 om 01:52

Deze boodschap is heel sterk!
Duidelijker kan het niet,maar aan ons is de keuze om wat te doen met deze boodschap.

De keuze om één van deze plaatsen te zijn:1 de weg,2 steenachtige plaatsen,3 de dorens en 4 goede aarde. (Matthéus13:1-9)

Wie oren heeft, die hore! zei de Here Jezus.

Diarelly Granviel Beantwoorden 29 juli 2012 om 00:32

Het lichaam zonder Geest is dood, net zo het geloof zonder offer.
Onze behoudenis is het allerbelangrijkste, het is een dagelijkse strijd. We strijden tegen ons vlees om in Geest te kunnen blijven en om God te behagen tot de dood.
Na elke strijd is er een overwinning.

Moge deze sterke boodschap de ogen van een ieder die het leest openen.

0ety_novena@live.nl Beantwoorden 29 juli 2012 om 21:31

Een heel sterke bootdschap voor de gene die God gebruiken als een supermarkt.
dat de mensen hun oude leven moeten begraven en een nieuwe leven beginnen. de mensen zullen moeten volharden om alleen God te dienen want ons behoudenis is belangrijk dan alles.
Open jullie verstand niet jou hart laat je niet leiden door je hart maar dor je verstand .

God zegen.

Venetia Fos Beantwoorden 30 juli 2012 om 13:24

Ons leven is een dagelijkse offer. Elke dag dienen wij onze eigen wil te negeren om God te behagen. Het is niet makkelijk. Daarom dienen wij niet bezorgd te zijn met dingen van deze wereld, we dienen bezorgd te zijn voor de Heilige Geest. Hij kan ons begeleiden naar wat goed is en wat fout is. Het woord van God zegt wie Mijn geest niet heeft behoort mij niet.

oety noventa Beantwoorden 4 september 2012 om 23:06

Het is waar ,zonder offer is er geen overwinning.
onze dagelijkse leven bestaat uit offeren, onze eigen wil negeren om behouden te worden.
Wij moeten onze geloof blijven gebruiken want wie volhard tot het einde, die zal overwinnng.