Boodschap

Jezus is het Amen

Waarom vindt het verschil van leven dat door God wordt beloofd, niet plaats in het leven van veel christenen?

Er zijn veel redenen, echter, de grootste reden is te wijten aan het feit dat degenen die geloven wachten dat de beloftes uit de lucht zullen vallen.

Dit is de grootste reden voor het gebrek aan het verschil!

God scheidde Abraham af om van hem het verschil te maken tussen hem en zijn tijdgenoten.

Abraham op zijn beurt bleef niet wachten of hopen dat de dingen vanzelf zouden gebeuren.

In plaats daarvan handelde, gehoorzaamde en volhardde hij in het volgen van die Stem, die leiding.

God heeft ons niet alleen geroepen om in Zijn Woord te geloven, maar boven alles om bezit te nemen van de beloftes en van ons het verschil in deze wereld te maken.

Niet alleen maar zoeken naar het verschil, maar elke dag het verschil zijn.

Wat zal de persoon doen wanneer hij de leeftijd voor het pensioen bereikt?

Wachten totdat de regering op zijn deur klopt en hem met zijn rechten beloont?

Nee. Hij weet dat de regering dat nooit zou doen, ondanks het feit dat hij weet dat hij zijn rechten heeft…

Wat zal zijn handeling zijn?

Hij gaat erachter aan met allerlei aanvragen voor de regering…

Nadat hij het benodigde papierwerk heeft verricht, dan is de regering verplicht om zijn rechten na te komen.

Hetzelfde is van toepassing op God. De persoon dient erachter aan te gaan…

Als het niet nodig was om te strijden om bezit te nemen van de Hemeles beloftes, dan was er geen noodzaak om te bidden, aanroepen, nachtwake houden en vasten.
Wanneer de advocaat zich voor de rechter presenteert, ter verdediging van zijn cliënt, dan wil hij niet weten of de rechter hem, of zijn cliënt, mag of niet.

Hij weet, heel goed, dat de rechter na dient te leven wat er in de Wet geschreven staat.

Hetzelfde is ook van toepassing op de beloftes van God.

Het maakt niet uit of we het verdienen of niet.

Als we het geloof manifesteren, worden we waardig om de beloftes te verkrijgen.

Jezus zei: “Wederom, [voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is”(Matteüs 18:19) NBG ’51.

Overpeins dit Woord alstublieft.

Draag het elke dag in uw verstand en uw hart, of ten minste, tot deze zondag.

En neem bezit van het beloofde verschil.

In de Naam van Amen, amen!

Bisschop Edir Macedo

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *

Geen reacties

0ety_novena@live.nl Beantwoorden 6 juli 2012 om 23:33

Jezus is gekomen op aarde om mijn zonden op zich te nemen
.Hij had een leven van overvloed belooft.
Overal waar ik heen ga moet een verschil zijn..
Hij zegt bid en het zal gegeven worden. zoek en u zal vinden klop en de deuren zullen open gaan.
Alles wat ik doe of vraag,vraag ik in de naam van jezus amen

luisa Beantwoorden 7 juli 2012 om 23:46

Om de beloftes van God in bezit te kunnen nemen moeten we in Hem geloven gehoorzamen en ook heel belangrijk Zijn woord in praktijk zetten handelen omdat wat baat het dat ik zeg ik geloof en deze niet toon dan zijn dit alleen maar woorden. en zo kan je niks bereiken.

monica Beantwoorden 21 juli 2012 om 11:06

Ik ben totaal overtuigd dat een geloof zonder daden een dood geloof is. Alleen in God geloven is niet genoeg wij moeten ook ons deel doen. God kan zo maar een zegen aan ons geven maar dat doet hij niet, wij moeten er ook iets voor doen. Het is het zelfde hoe wij als ouders ons kinderen beloond. Wij belonen ons kinderen niet zomaar .Dat doe wij als ons kinderen goed hun best hebben gedaan. Zo is het ook bij God. In Jacobus 1:23 staat: Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt.

Venetia Fos Beantwoorden 23 juli 2012 om 12:12

God heeft Abraham geroepen om van hem de zegen te maken, hij luisterde naar de stem van God, hij deed zijn deel en God antwoordde hem. God wilt hetzelfde doen in ons leven. Dus wij dienen hetzelfde te doen wat Abraham deed, luisteren, doen en offeren. Want wij zijn ook geroepen om de zegen te zijn.