Boodschap

Kijk naar Abraham…

“… Abraham was alleen en kreeg het land in erfelijk bezit, maar wij zijn met velen. Het land is ons als erfelijk bezit gegeven”. (Ezechiël 33:24)

Deze woorden klinken alsof het afkomstig is van mensen van groot geloof, maar ze werden geuit door de zogenaamde zonen van Abraham, die keken naar zijn veroveringen, maar niet naar wie hij was.

Deze mannen leefden in verlaten plaatsen en geloven ogenschijnlijk in de God van Abraham. Echter, God maakt een harde terechtwijzing in de volgende verzen, zeggende dat zij vlees met bloed aten, dat zij verontreinigd werden met de vrouw van hun naaste, dat zij afgodendienaars waren, kortom, zij begingen allerlei zonden. Om deze redenen zei God dat ze in de verlaten plaatsen zouden wonen en door het zwaard zouden vallen.

“Aanschouw Abraham, uw vader, en Sara, die u gebaard heeft. Want toen hij nog alleen was, riep Ik hem, Ik zegende hem en maakte hem talrijk.” (Jesaja 51:2)

God zei om naar Abraham en Sara te kijken als een geheel, en niet alleen naar hun veroveringen. Hij is onze vader in het geloof niet vanwege de wonderen die hij heeft bereikt of door het in bezit te nemen van het land Kanaän, maar door zijn gehoorzaamheid en karakter.

We weten dat zonder geloof het onmogelijk is om God te behagen, maar dit geloof moet gepaard gaan met de heiligmaking die ons leidt naar het offer voor onze veroveringen, maar ook naar het offeren van ons leven voor de grootste van hen, dat is het Koninkrijk der Hemelen.

“Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel.” (1 Petrus 1:15)

God zegene allen die geloven en geloven zoals de Geschriften zeggen.

Met dank aan: Bisschop Mauricio Amaral

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *