Boodschap

Kijk naar de hemel!

“NA deze dingen kwam het woord van de HEERE tot Abram in een visioen: Wees niet bevreesd, Abram, Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot.” (Genesis 15:1)

Het bovenstaande vers laat zien dat alles begon met een woord. Het woord kwam om de visie van Abraham te veranderen. God praat nooit onnodig en ook in dit geval begint Hij zeggende: “Wees niet bevreesd!”

Waarom gebeurde dat? Omdat Abraham zeker bang was en naar zijn omstandigheden keek.

In hetzelfde vers openbaart God Zichzelf als Zijn schild en Zijn grote beloning. Abraham onthult echter dat zijn ogen gericht waren op de verwezenlijking van een kind. Oftewel, terwijl hij aan een zoon dacht, zei God: “Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot.”

Dit toont slechts de realiteit van velen vandaag de dag: de mensen leven constant in angst en vragen om dingen en mensen, terwijl God zegt: “Wees niet bevreesd! Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot!”

“Maar zie, het woord van de HEERE kwam tot hem: Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn.” (Genesis 15:4)

Vervolgens zegt God in vers 4 dat hij die uit zijn eigen lichaam zou voortkomen zijn erfgenaam zou zijn. Oftewel, het leven van de persoon is wat er vanuit haar binnenste komt. Dat is de reden waarom de Heilige Geest noodzakelijk is, want Hij werkt in u, zodat wat eruit komt leven tot u zal brengen. Dit betekent dat de bron in u zit.

En wat deed God vervolgens?

“Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid.” (Genesis 15:5-6)

Men moet naar de hemel kijken. Daar is waar uw ogen moeten zijn. Hoe vaak heeft u naar de hemel gekeken? Waar zijn uw ogen echt op gericht? Hoe vaak per dag denkt u waar u voor eeuwig naartoe gaat?

En in vers 6 staat: “Hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid.” Oftewel, hij accepteerde dat voorstel.

Aanvaard u ook dit voorstel of houdt u uw ogen waarop u hen tot nu toe heeft gehouden?

Met dank aan: Bisschop André Cajeu

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *