Boodschap

Kwaadaardigheid

Ongetwijfeld blokkeert de kwaadaardigheid de geestelijke gedachten van de christenen, precies dezelfde gedachten van de ongelovigen die de Satan heeft verblind, zoals het zegt:

…de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is.” (1 Korinthe 4:4)

Mediteer over deze vragen:

Waarom heeft Satan de gedachten van ongelovigen verblind?
Hij heeft de gedachten verblind met als doel dat de ongelovigen verhinderd worden om de Waarheid te kennen die hen bevrijdt.

Kan hij de gedachten van gelovigen verblinden?
In principe niet, vanwege de Heilige Geest. Maar wanneer ze elke vorm van kwaadaardigheid omhelzen, vooral het gevoel van wantrouwen in andere mensen met hetzelfde geloof, dan is de neiging van ongeloof of bereidheid om alles met kwade ogen te zien, uit vrees om te worden misleid, wordt de capaciteit om het Woord van God te begrijpen geannuleerd. Dit kan normaal zijn in het koninkrijk van deze wereld, maar nooit in het Koninkrijk van God, waar iedereen in hetzelfde Woord gelooft.

Hierdoor zijn veel goede mensen die geen grove zonden begaan, besmet met het kwaadaardige virus (wantrouwen) en slagen er niet in om geloof te ontwikkelen voor de behoudenis van hun eigen ziel.

Lees en mediteer over de volgende verzen:

“Een goddeloze wordt weggedreven door zijn eigen kwaad, maar een rechtvaardige vindt een toevlucht, zelfs in zijn dood.” (Spreuken 14:32)

“Uw eigen kwaad straft u en uw eigen afdwalingen bestraffen u. Erken en zie in, dat het kwaad en bitter is de HEERE, uw God, te verlaten, en dat er geen vreze voor Mij bij u is, spreekt de Heere, de HEERE van de legermachten.” (Jeremia 2:19)

“Was het kwaad van uw hart af, Jeruzalem, opdat u verlost wordt. Hoelang laat u uw zondige gedachten in uw binnenste overnachten?” (Jeremia 4:14)

“Broeders, word geen kinderen in uw denken, maar wees kinderlijk in de slechtheid, en word in uw denken volwassen.” (1 Korinthe 14:20)

Bisschop Edir Macedo

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *