Boodschap

Laat Uw wil geschieden…

De hele aardse bediening van de Zoon van God diende om de wil van Zijn Vader te doen. Is dit niet hetzelfde doel als dat van alle andere kinderen van God, zij die uit het water en de Heilige Geest geboren zijn? Zou het geen prioriteit zijn om Gods wil tot het kenmerk te maken van de ware doop met de Heilige Geest?

Ja! Want hoe zal een persoon die zegt de Heilige Geest te hebben zijn eigen wil willen prioriteren? Hoe kan iemand die zegt de Geest van de Here Jezus Christus te hebben tegelijkertijd zijn eigen wil willen vervullen? Onmogelijk! Het is alsof de duisternis wil verlichten.

“Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.” (Psalm 40:9)

Alleen wie werkelijk een kind van God is, wil Zijn wil doen en heeft hier plezier in;

Alleen wie werkelijk gedoopt is met de Heilige Geest prioriteert de wil van God;

Alleen wie werkelijk de wil van God in zijn leven prioriteert is verzegeld met de Heilige Geest;

Alleen hij die de Geest van de Vader heeft is een kind van God-de-Vader.

Er zijn mensen die zelfs de wil hebben om de wil van God te doen, maar hun bedrieglijke hart heeft hun enkel tot de verwezenlijking van hun eigen dromen geleid.

Om God te dienen en Zijn wil te doen is het verplicht om de Geest van God te hebben. Zonder Hem is het onmogelijk om dit te realiseren.

Alleen wie uit God geboren is, is gekozen om de wil van God te doen. Als de persoon erop aandringt te zijn gedoopt met de Heilige Geest, maar Zijn wil niet doet is hij zichzelf op zijn minst aan het bedriegen.

De Here Jezus zei:

“Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft.” (Johannes 6:38)

Wiens wil heeft u gedaan in deze wereld?

Bisschop Edir Macedo

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *