Boodschap

Perfect in het geloof!

“Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HEERE aan Abram en zei tegen hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht “perfect”.” (Genesis 17:1)

Hoe perfect te zijn, als er niemand perfect is?

Toen ik nadacht over het antwoord op deze vraag en mediteerde over Abraham, begreep ik dat het alleen mogelijk is om perfect te zijn wanneer het gehoorzaamd geloof gescheiden is van elk gevoel.

Zoals elke mens had Abraham zwakheden, gevoelens, menselijkheid, en dus, elke keer dat hij het gehoorzamend geloof met gevoel mengde, had hij problemen.

Abraham mengde het familiegevoel met het gehoorzamend geloof, toen hij Haran verliet en Lot toestond om met hem mee te gaan. God had hem uit het land, uit het huis van zijn vader en zijn familiekring gestuurd, maar zeker, door Lot mee te nemen, vertraagde hij Gods plan in zijn leven, want God moest wachten tot ze zouden scheiden om aan hem te verschijnen en het land Kanaän te tonen.

Daarna, vanwege de hongersnood, ging Abraham uit zichzelf naar Egypte. God had hem gezegd om door het land te gaan, maar Hij zei niet om naar Egypte te gaan. Daar aangekomen, uit angst om te sterven, zei hij dat Sara zijn zuster was, en zij werd meegenomen naar de harem “verblijf voor vrouwen” van Farao. Hierdoor bracht Abraham bittere maanden door zonder zijn geliefde vrouw. En als het niet Gods handen waren om te verbieden dat zij genomen werd, zou Abraham de pijn hebben gevoeld om Sara in de armen van een andere man te zien! (Genesis 20)

Als laatste, na tien jaar in Kanaän, liet hij het gevoel om zijn vrouw te behagen toe om naar de stem van Sara te luisteren en de dienaar Hagar te nemen, waarmee hij een natie voortbracht die altijd conflicten met Israël had.

Na deze gebeurtenissen verscheen God aan hem en zei: “Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht “perfect”.”

U kunt niet in de aanwezigheid van God wandelen door het geloof en het hart te gebruiken.
U kunt niet perfect zijn zonder het gehoorzamend geloof.

God was duidelijk: “Ik ben de Almachtige God …
Met andere woorden: Vertrouw op niemand, behaag niemand, luister naar niemand, twijfel niet, wees niet bang, gebruik geen gevoel! Wees perfect door Mijn stem te gehoorzamen.

Het is nu duidelijk waarom, toen het aankwam om Isaac naar het Altaar te brengen, de stilte met hem gepaard ging. Er was geen overleg, geen mening, geen angst, geen twijfel …

Hij was perfect tijdens dit driedaagse wandeling met het offer, zonder het gevoel met het gehoorzamend geloof te mengen.

Met dank aan: Bisschop Ricardo Souza

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *