Boodschap

Wanneer God roept

Het was niet Abraham die God riep, maar God die Abraham riep.

Het was niet Mozes die God riep, maar God die Mozes riep.

Het was niet Gideon die God koos, maar God die Gideon koos.

David zat achter de kudde en werd gekozen.

Hetzelfde gebeurde ook met de discipelen en gebeurt vandaag de dag met degenen die door God zijn uitverkoren.

God roept alleen degenen die geloven, alleen degenen die Hem zullen gehoorzamen.

Hoe kunnen we weten of God ons roept? Er is geen verklaring, het is iets persoonlijk, het gebeurt in ons binnenste.

De persoon gelooft simpelweg en is bereid om te gehoorzamen. Wie niet uitverkoren werd door God begrijpt deze taal niet, omdat hij niet aan hem werd geopenbaard.

Wanneer Jezus roept, dan legt Hij niet uit waarom Hij dat doet, Hij roept alleen. Op deze manier riep Jezus de discipelen.

Wanneer Hij roept, dan is het onmogelijk om “nee” te zeggen. De persoon offert met plezier vanwege de zekerheid die er in zijn binnenste is.

God vraagt ons niets dat wij niet kunnen nakomen, maar de persoon vraagt zich af:
“Hoe kan ik de zekerheid hebben dat God mij roept?” Wanneer Hij roept dan is er geen enkel ruimte voor twijfel.

Wie tot nu toe nog niet werd geroepen en geroepen wilt worden, dient dat van het diepste van zijn ziel te willen en bereid te zijn zoals Abraham dat was.

Ook al is de persoon verloren, diep in de problemen of niet weet wat hij moet doen, desondanks, wanneer God hem roept, dan is het om hem te transformeren.

Wanneer God ons iets vraagt, dan vereist ons innerlijk dat wij doen wat werd gevraagd.

Abraham leefde in een land van prostitutie, afgoderij en verdoemenis. En onze dagen zijn veel erger dan toentertijd.

Alleen degenen die de stem van God horen zijn in staat om een totaal offer te brengen, het is alles voor alles. Als de persoon de helft brengt, of zelfs 99%, dan komt dat omdat hij naar de stem van de gevoelens heeft geluisterd en niet naar de stem van God.

Wanneer men de stem van God hoort, dan heeft men geen interesse voor de mening van anderen. Er is geen plaats voor twijfels. Het is iets strikt persoonlijk tussen de persoon en God.

Dit is het rationele geloof dat gekoppeld is met het verstand, omdat God alleen met het verstand spreekt.

Het principe van Gods keuze is de trouwheid.

Bisschop Edir Macedo

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *

6 reacties

Venetia Fos Beantwoorden 14 juli 2012 om 22:00

God roep degene die bereid zijn om naar Zijn stem te luisteren. Uit ervaring kan ik zeggen wanneer God roept sta je versteld van. Als je bereid ben te luisteren zegt Hij specifiek wat Hij wilt. Dat is 3 weken geleden gebeurd met mij. Ik ben in het geloof van Abraham dus ik gehoorzaamde Hem.

0ety_novena@live.nl Beantwoorden 14 juli 2012 om 23:24

Ik was verdwaald in de wereld opzoek naar gezondheid vrede blijdschap rust denkende dat de wereld mij deze dingen kan bieden.
God heeft mijn pijn verdriet teleustellingen zelfmoord pogingen gezien.
Hij heeft tegen mij gezegt mijn kind kom tot mij leg alles in mijn handen,Ik geeft u een leven van overvloed.
Ik heb naar de stem van God geluisterd offerde alles waar ik van hou op het altaar.
Het was niet makkelijk,maar vandaag kan ik zeggen dat het de moeite waard is.
God faalt nooit,Hij komt zijn belofte s altijd na.
God zegen Oety

monica Beantwoorden 15 juli 2012 om 19:36

Het is een eer om gekozen te worden door God.
Ik ben helemaal overtuigd dat God met ons praat. Heel vaak ga je naar de kerk en je hoort de prediking en het lijkt alsof alles voor jou bedoeld is. Veel mensen denken, zeker heeft een familie mijn leven aan de pastoor vertelt. Dat zijn de momenten dat God jou roept en tot jou praat. Hij praat met ons via Zijn woord de Bijbel. God praat met ons in ons gedachte. Het is heel belangrijk dat we ons hart openen voor God als we Zijn stem willen leren verstaan.
We kunnen Hem maar beter gehoorzaam zijn en ons leven aan Hem geven door ons te bekeren van onze zonden. Alleen dan hebben wij de garantie dat Hij ons naam in de boek des leven schrijft.
Wij moeten ons hart voor God open doen. Jezus zegt in Zijn Woord (Openbaring 3:20) dat Hij aan de deur van ons hart klopt en wacht tot wij opendoen. God wil tot ons praten net zo als de mannen van geloof van toen.

luisa Beantwoorden 18 juli 2012 om 23:03

wij moeten niet naar de emoties,gevoelens,onze hart luisteren ze leiden ons altijd om verkeerde beslissingen te nemen en zo kan God ons niet zegenen of van ons de zegen maken,maar wanneer God met ons praat Hij doet het in ons verstand en op dat moment is er geen plaats voor twijfels,omdat op dat moment ontstaat een zekerheid dat God met je gesproken had,maar er ontstaat ook nog Alleen een ding om naar God wel of niet te luisteren.Wij zijn de gene die kiezen om gezegend te worden of niet, omdat wanneer wij naar God luisteren en Doen wat Hij zegt dat is al een zegen.

Venetia Fos Beantwoorden 23 juli 2012 om 11:47

God roept degene die bereid zijn om naar Zijn stem te luisteren. Uit ervaring kan ik zeggen wanneer God roept sta je versteld van. Als je bereid ben om te luisteren zegt Hij specifiek wat Hij wilt. Dat is 3 weken geleden gebeurd met mij. Ik ben in het geloof van Abraham dus ik gehoorzaam God.

Sharmila Sitaram-Kolhoe Beantwoorden 3 augustus 2012 om 22:40

wanneer God Roept moet je bereid zijn alles achter te laten om hem te volgen dienen en te gehoorzamen je moet je 100% aan hem overgeven want God accepteert niet 99% wij kiezen of wij willen geloven in wat geschreven staat of niet en het woord praktiseren als wij niet geloven kan god ons niet kiezen. Wanneer God Abraham riep zei hij altijd Hier ben ik zo dienen wij ook te zijn. Het geestelijk leven bestaat alleen maar uit offeren en geven. Ik weet het wel zeker dat God met ons spreekt ik twijfel hier niet aan Hij spreekt tot ons door middel van Zijn woord. Hij inspireert ons in onze gedachte en spreekt in ons binnenste.