Boodschap

Was het maar…..

Was het maar zo dat de mensen voor de Heilige Geest dezelfde kracht, bereidwilligheid, vermogen om te overwinnen en zin zouden manifesteren om de aardse dingen te bereiken, zoals;
financiële voorspoed, verenigde familie, voldoening in uw liefdesleven, perfecte gezondheid, etc.

Herinnert u Petrus nog? De Here Jezus vond hem ontmoedigd en ontevreden over zijn mislukte werk, hij was zijn netten aan het wassen en op die dag wilde hij opgeven met strijden.

Toen Jezus echter klaar was met prediken vanuit zijn boot, vroeg Hij hem om de netten uit te werpen om te vissen, en Petrus putte, meteen, kracht uit de zwakheid, overwon de ontmoediging en ging naar de strijd, het was een overvloedig visvangst en hij was op dat moment aan het overwinnen.

“Toen Hij ophield met spreken, zei Hij tegen Simon: Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren.” (Lukas 5.4-6)

Echter, drieënhalf jaar na deze ervaring en vele anderen, moest de Here Jezus Petrus en twee andere discipelen waarschuwen, want voor het gebed dat gemeenschap met God tot stand brengt, die de intimiteit met Hem doet groeien, en een vast geloof opbouwt, wat ons als erkende zonen van God maakt, die het bezit van de Heilige Geest bepaalt, toonden ze niet dezelfde wens die ze daarvoor hadden om hun economische problemen op te lossen.

Daarom is het mogelijk om het gemak te begrijpen waarmee Petrus de Here Jezus verloochende, en dat er veel mensen vandaag de dag nog steeds hetzelfde doen!

Had hij maar voor de Heilige Geest dezelfde wens die hij ooit voor de welvaart had getoond!

“En Hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan en Hij zei tegen Petrus: Kon u dan niet één uur met Mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw, voor de tweede keer, ging Hij heen en bad: Mijn Vader, als deze drinkbeker aan Mij niet voorbij kan gaan zonder dat Ik hem drink, laat Uw wil dan geschieden. En toen Hij bij hen kwam, trof Hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En Hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden.” (Matteüs 26.40-44)

Dat God u boven alles zegent!

Bisschop Edir Macedo

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *