Het is volbracht!

Hoe kan iets zo definitief als de dood met iets positiefs worden geassocieerd? Wat maakt Goede Vrijdag nou werkelijk zo goed en waarom dienen wij dit te vieren?

Het antwoord op deze vragen is te vinden in het volgende vers:

“Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.” (Johannes 19:30)

Volbrengen is iets moeilijks tot een goed einde brengen.

Met het bewustzijn dat mensen in stilte leden en geen sprankje hoop hadden, kwam de Here Jezus met het doel om deze mensen te bereiken, zodat zij de lasten, pijnen en hetgeen hun kwelde niet langer hoefden te dragen. Hij nam dit allemaal op Zich.

“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.” (Jesaja 53:5)

Hij kwam om het leven te bieden zoals het door God is bedoeld. Een leven vol vrede, blijdschap en liefde, maar boven alles: de eeuwige redding van de ziel.
Op die bewuste vrijdag heeft Hij Zichzelf gegeven om Zijn missie te volbrengen en de mens dit eeuwige leven te kunnen bieden.

Het is zo kostbaar dat Hij bereid was om hiervoor de ultieme prijs te betalen; Hij betaalde de prijs met Zijn eigen Leven.

Waarom?
“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16)

Wat heeft dit met u te maken en waarom dient u Zijn offer te vieren?
Een grotere liefde dan deze heeft de mens tot nog toe niet gekend en Zijn aanbod geldt vandaag de dag nog steeds. Hij is niet veranderd, Zijn missie is niet veranderd en u hebt door Zijn offer aan het kruis toegang tot de overwinning van uw problemen.

Ook uw leven kent moeilijkheden, hetzij weinig of veel. Hij kan en wil hetgeen dat moeilijk is in uw leven tot een goed einde brengen.

Hij kan en wil Zijn missie ook in uw leven volbrengen en:

Het onverklaarbare verdriet wegnemen;

Het gebroken hart helen;

De verdeelde familie verenigen;

De verslaafde bevrijden;

De zieke genezen;

De depressieve verblijden;

De zwakke versterken;

De verworpene accepteren.

De verlorene redden.

Als u gelooft, dan geldt het ook voor u! Neem deel aan deze speciale bijeenkomst en leer wat u kunt doen om deze overwinning in bezit te nemen.

Goede Vrijdag
Vrijdag 19 April om 10u, 15u & 19:30u

Den Haag – Fruitweg 4
En in alle UKGR Centra in Nederland

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *