scEen Portret van de Messias!
Huwelijken in het verleden: De beker
Als de vader van de jongedame de prijs voor de bruid accepteerde, dan zou de jongeman een beker met wijn vullen en hem aan de jongedame geven. Als zij van de beker dronk, dan was dat een teken dat zij het voorstel had aanvaard. Vanaf dat moment waren de jongeman en de jongedame verloofden. De verloving was een compromis van juridische aard, net zoals een huwelijk dat was. Het enige verschil was dat het huwelijk nog niet geconsummeerd was. Een verloving duurde ongeveer 1 à 2 jaar. Gedurende deze tijd bereidden de bruid en de bruidegom zich voor op het huwelijk en zagen zij elkaar niet.
Het deel dat Jezus vervulde: De beker
Zoals de bruidegom een beker wijn aan de bruid gaf, zodat zij ervan kon drinken en zij zodoende het huwelijkscontract konden sluiten, heeft de Here Jezus ook wijn aan Zijn discipelen gegeven. Zijn woorden beschrijven het belang van de beker bij de symbolisering van de prijs voor de bruid in het huwelijkscontract: “En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader” (Matteüs 26:27-29). De discipelen dronken van de beker en accepteerden, zodoende, het contract.
Lees ook hier deel 1
Lees ook hier deel 2
Lees ook hier deel 3
Lees ook hier deel 4
Lees ook hier deel 5
Lees ook hier deel 6
Lees ook hier deel 7
Lees ook hier deel 8