Het Woord van God is het Woord dat de rechten en plichten openbaart voor degenen die erin geloven.

Velen richten zich en zijn zich bewust van de plichten, oftewel de geboden: niet stelen, niet haten, vergeven, niet zondigen enz… Maar wat velen zich niet beseffen is dat het Woord van God ook rechten biedt aan degenen die geloven. Rechten die door het geloof opgeëist dienen te worden.

Stel u zich voor dat u een bepaald recht heeft om een teruggave te krijgen van uw werk ter waarde van duizenden aan het einde van het jaar, maar het is iets dat uzelf moet opvragen. Als u niet op de hoogte bent van dat recht, zult u elk jaar iets groots mislopen. Simpelweg omdat u het niet wist.

De Here zelf heeft gezegd:

“zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.” (Jesaja 55:11)

Bovendien is het een vastgesteld feit dat “…de Schrift niet van kracht beroofd kan worden” (Johannes 10:35), door niets en door niemand. En “…waarin het onmogelijk is dat God zou liegen…” (Hebreeën 6:18).

Het Woord van God dient dus vruchten in het leven van de gelovige voort te brengen en voorspoedig in het leven van die persoon te zijn!

De grote vraag echter is: ziet u de vruchten van hetgeen geschreven staat in Gods Woord in uw leven? Heeft u uw rechten om gezegend, gelukkig en bevrijd te worden al opgeëist?

Als het antwoord nee is, weet dan dat wij op Zondag 1 december om 10u, in alle UKGR Centra in Nederland, de Zondag van “Het staat geschreven!” zullen houden om aan alle aanwezigen te tonen wat gedaan moet worden om de beloftes van God in ons leven te doen gebeuren, zoals Hij zelf zei dat Hij zou doen.

Zondag van “Het staat Geschreven!”
Zondag 1 December om 10u

In Den Haag aan de Fruitweg 4
En in alle UGKR Centra in Nederland (Klik hier voor alle adressen)