ring-706x432Aannemen of Geloven?
Wat baat het om iets aan te nemen en er niet in te geloven?
De meeste mensen hebben geen idee wat het verschil is tussen aannemen en geloven.
Hoevelen werden bedrogen omdat ze de Bijbel aannamen maar er niet in geloofden?
Ze namen Jezus aan en geloofden niet in Hem.
Aannemen en geloven zijn in de hedendaagse taal bijna dezelfde dingen, maar in de originele geschriften van het Nieuwe Testament, in het Grieks, betekent het werkwoord geloven veel meer.
Aannemen is net als een krediet geven voor een bepaalde tijd. Geloven is als een krediet geven voor altijd, onafhankelijk van de omstandigheden.
We kunnen zeggen dat aannemen, is als het hebben van een relatie zonder compromis. Geloven is trouwen zonder recht op echtscheiding.
In Bijbelse termen gaat het bij geloven om een totale toewijding in het leven van de persoon die gelooft. Het betekent het eren van het woord van de verbintenis die op het Altaar tot de dood werd aangegaan.
In de commentaren op mijn blog, heb ik opgemerkt dat veel mensen Jezus hebben aangenomen, maar niet in Hem geloven. Ze zijn meer bezorgd om het ontvangen dan om het geven. De Heilige Geest ontvangen, vrede ontvangen, blijdschap ontvangen, in vreemde tongen spreken, nieuw leven ontvangen, ontvangen, ontvangen, ontvangen…
Hetzelfde geldt voor het huwelijk: de wens om gelukkig te zijn, is groter dan de wens om de ander gelukkig te maken. Vanwege het aannemen van de ander en niet in de ander te geloven, zijn vele huwelijken een ware hel.
Het leven van vele valse christenen is ook een hel.
Wat baat het om geloof te hebben om de rijkdommen van de wereld te veroveren en geen geloof te hebben om te geloven en het leven aan de Here Jezus over te geven?
De duivel profiteert, hij doet in het leven van de valsen wat hij wil, omdat hij hun leugens, bedrog en hypocrisie gebruikt.
Ze willen een nieuw leven, maar willen het oude leven niet opgeven;
Ze willen eerst ontvangen, maar willen niet eerst geven;
Ze willen oogsten, maar willen niet zaaien.
Er is geen manier!
Zolang zulke “christenen” niet leren geven, offeren en zich overgeven, zullen ze nooit leren ontvangen.
Als er geen geloof is om te geloven en gehoorzamen door het offeren van het eigen leven, hoe zullen ze dit dan hebben om de Behoudenis te ontvangen?
De Here Jezus was heel duidelijk:

“Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinken! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien” (Johannes 7:37-38).

De geestelijke dorst wordt gekarakteriseerd door de leegte in de ziel. Om gelest te worden, dient u naar Jezus te gaan en zich 100% aan Hem over te geven.
Wanneer aan deze voorwaarde is voldaan, ontvangt de persoon gelijk de doop met de Heilige Geest.
In Jezus geloven vereist een totale verloochening van het eigen leven.

“Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij” (Lucas 9:23).

Het betekent niet dat u uw verplichtingen aan de kant zult zetten en in de kerk gaat wonen. Maar wel dat de wil van de Here Jezus in alles in uw leven prioriteit zal zijn. Boven de familieleden, geliefden, uw eigen leven, uw reputatie, uw naam. Hij moet het Middelpunt van uw aandacht zijn.
Wat voor soort relatie heeft u met Hem gehad?
Geloofde u in Hem of heeft u Hem alleen aangenomen?
Het baat niet om te proberen Hem te misleiden, omdat Hij uw binnenste heel goed kent.
Hij weet of u alleen een relatie wilt, wilt flirten of een minnaar wilt blijven. Maar Hij kent ook degenen die voor eeuwig een compromis willen hebben.
Dat de Here Jezus verheerlijkt wordt in uw leven!
Lees meer:
– 13e Dag van de Vasten van Daniël
– 12e Dag van de Vasten van Daniël
– 11e Dag van de Vasten van Daniël
– 10e Dag van de Vasten van Daniël
– 9e Dag van de Vasten van Daniël
– 8e Dag van de Vasten van Daniël
– 7e Dag van de Vasten van Daniël
– 6e Dag van de Vasten van Daniël
– 5e Dag van de Vasten van Daniël
– 4e Dag van de Vasten van Daniël

– 3e Dag van de Vasten van Daniël
– 2e Dag van de Vasten van Daniël
– 1e Dag van de Vasten van Daniël

Bisschop Edir Macedo