9 zondagen van de Zaligsprekingen

Door de drukte van het moderne dagelijkse leven, is de zoektocht naar oprechte blijdschap veranderd in een universeel verlangen.

Wij wensen de anderen een “gelukkig 2024”, maar wat houdt oprechte blijdschap, het oprechte geluk, nou daadwerkelijk in?

In een openbarende boodschap, toont de Here Jezus ons de weg naar het ware geluk, door wat Hij zegt in Zijn eerste Zaligspreking.

1. Bezit het Koninkrijk der Hemelen:

De daadwerkelijke blijdschap begint met het erkennen en omarmen van het geestelijke Koninkrijk.

De verbintenis met God en de totale overgave aan het Hem, brengt ons de Behoudenis.

2. Stop met huilen en wordt vertroost:

Het begrip dat geen enkel verdriet of probleem ons zal kunnen breken, omdat Hij altijd met ons zal zijn gedurende de strijd. Hij brengt niet alleen de zekerheid van de overwinning, maar ook rust en vrede die de ziel vervullen met blijdschap, zelfs tijdens de moeilijkste momenten.

3. De aarde beërven:

De genade van de Vader biedt ons vele voordelen, die wij (vaak) niet eens verdienen. Door nederig en gehoorzaam te zijn aan Zijn woord, kunnen we genieten van het beste hier op aarde en zal er geen gebrek zijn.

4. Genade bereiken:

Door het uitoefenen van genade tot anderen, zorgen wij ervoor dat wij op een intiemer niveau de blijdschap van God kunnen ervaren. De Here belooft genade te tonen aan degenen die ook genade tonen. Ook al behandeld de wereld, degenen die het Heilige Woord praktiseren niet op een eerlijke manier, kunnen wij erop rekenen dat God, de Beloner, degenen zal belonen die correct handelen tegenover Hem en de mensen.

5. God zien in uw leven:

Het is niet genoeg om consistent te zijn en vervolgens de zegens van God slechts in ons eigen leven te omarmen. Het is zeer belangrijk dat Zijn Geest zichtbaar is, in het karakter, de manier van handelen, de manier van denken en in de manier van zijn. Want dit is de enige manier waarop wij God daadwerkelijk kunnen zien in ons leven.

6. “Kind van God” genoemd worden:

Een kind van God heeft een oneindige en constante blijdschap in zich. Zodoende kunnen wij Zijn getuigen zijn hier op aarde, omdat wij navolgers zijn van Christus.

7. Het hebben van een grote beloning in de hemel:

Door gefocust te blijven op de hemelse beloning, hebben wij de zekerheid dat de opofferingen die wij dagelijks maken en de dingen die wij uit liefde doen voor Hem, niet voor niets zullen zijn.

8. De dorst naar gerechtigheid lessen:

Zoeken naar gerechtigheid in onze handelingen en relaties is essentieel. De dorst naar gerechtigheid wordt gelest, wanneer wij eerlijk zijn tegenover anderen en vervolgens geloven en vertrouwen dat God gerechtigheid zal brengen.

Mis deze speciale zondagen dus niet! Kom en leer meer over de zaligsprekingen en laat de reis naar het ware geluk beginnen!

9 zondagen van de Zaligsprekingen
In Den Haag aan Fruitweg 4

En in alle vestigingen van het UKGR HulpCentrum
(Klik hier voor tijdstippen en adressen)