Avond van de ziel

Het veronderstelde plezier dat de aarde biedt, is slechts tijdelijk. Velen blijven zoeken naar permanente vreugde, maar vinden die niet.

Als u deze volledige vreugde nog niet heeft gevonden, komt dat omdat u er op verkeerde plaatsen naar heeft gezocht. Of u heeft het gezocht in dingen die de leegte van de ziel niet kunnen vullen. Het ware probleem van de ziel is de afstand van God. Zelfs al voelt u zich nu goed vanwege goede momenten, het verdriet zal terugkeren, omdat goede momenten de ziel niet compleet maken.

De waarheid is dat geluk niet afhangt van wat u heeft, wat u doet of ervaringen die u beleeft, ook al zijn ze geestelijk.

Eens waren de discipelen blij om mensen te bevrijden en te genezen. En de Here Jezus antwoordde: Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. (Lukas 10:17-20)

Mensen denken dat de buitenkant de binnenkant beïnvloedt, maar juist het tegenovergestelde is waar. De grootste vreugde is het hebben van de zekerheid van uw behoudenis, de zekerheid dat uw naam geschreven staat in het Boek des Levens. Dit is het ware geluk en hangt niet af van wat er aan de buitenkant gebeurt.

Deze zekerheid komt met het ontvangen van de Heilige Geest. Hij is de belofte van uw behoudenis (Efeziërs 1:13-14), de garantie dat uw naam in het Boek des Levens staat.

Als u Hem ontvangt, worden de aardse dingen klein en niet meer het belangrijkste. Om ware vreugde te hebben, moet u uw lichaam, ziel en geest aan God geven. Een echte overgave waarin uw lichaam, gedachten en ziel aan Hem worden overgegeven en niet meer aan de zonde. In ruil daarvoor zal Hij u de Heilige Geest geven.

De Avond van de Ziel vindt elke woensdag plaats om 19:30u, (ook om 10u & 15u), in alle vestigingen van het UKGR HulpCentrum.

Avond van de Ziel
Woensdag om 19:30u
(ook om 10u & 15u)

In Den Haag en in alle vestigingen van het UKGR HulpCentrum
(Klik hier voor tijdstippen en adressen)