Bereid u zich voor op de “Avond van de Ziel”

De meerderheid van de mensen leidt het leven blindelings. Men is meer bezorgd om het hier en nu en met de bezigheden van deze wereld. Met als gevolg dat de ziel, ons grootste bezit (omdat zij eeuwig is), veracht wordt.

Jezus sprak op een bepaald moment over dit onderwerp:

“Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zó vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.” (Lucas 12:20-21)

Met andere woorden, wat baat het om aardse schatten te verzamelen en de aanwezigheid van de Allerhoogste voor eeuwig te verliezen?

Zorg voor uw ziel, zij is immers belangrijker dan uw lichaam, omdat zij voor eeuwig leeft. Zij het in de aanwezigheid van God, of in de hel, de ziel sterft niet.

De vraag die nog rest is: Waar gaat uw ziel naartoe? Waar zal zij rusten; met God of in de hel? Onthoud: Wij kiezen wat de eindbestemming van onze ziel zal zijn. Maar deze keuze wordt gemaakt zolang we nog in leven zijn.

Met elke dag die voorbij gaat, zijn we nog een stapje dichter bij onze dood. Niemand kan afstand doen van de dood, iedereen loopt op de weg die leidt naar de dood. Dit is een realiteit en des te sneller u dit onder ogen ziet, des te bewuster u de juiste stappen zult kunnen nemen en een leven van eeuwige vrede voor uw ziel kunt garanderen.

Als u uw ziel waardeert en wilt dat uw geliefden zullen ontdekken hoe waardevol hun ziel is; nodig hen dan uit om op woensdag 16 maart aanwezig te zijn bij de 2de fase van de Avond van de Ziel, met als onderwerp; Het Einde van de Wereld.

Zoals het voorbeeld van de koning in de gelijkenis van de bruiloft, wil de Here Jezus Zijn huis vol gasten vinden en daarvoor rekent Hij op een ieder van ons. Laten we dus doen wat Hij heeft bevolen:

“Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft, tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen, zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.” (Matteüs 22:9-10)

Mis dit niet.

De Avond van de Ziel
Woensdag 16 Maart om 19:30u

In Den Haag aan de Fruitweg 4
En in alle UKGR Centra in Nederland

(Klik hier voor de adressen)