Beloning

En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. (Openbaring 22:12-13)

De belofte die Jezus heeft gedaan om ons te halen, is bijna in vervulling gegaan. De tekenen van Zijn terugkeer zijn er. Het huis van Zijn uitverkorenen is al gereedgemaakt en in Zijn handen heeft Hij voor elk persoon een beloning.

Hij zal komen naar degenen die vol spanning op Hem wachten. Dezen zullen de eeuwigheid leven met Jezus – de ALPHA en de OMEGA – en de Vader!

Mevrouw Ester Bezerra