Vrienden van God

“Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb” ‭Johannes‬ ‭15:15

Er zijn vrienden die dichterbij zijn dan broers, en de Heer Jezus, de Ware Vriend, met perfectie, gaf de liefde van onze Hemelse Vader aan ons allen door, op een manier dat we God kennen in Zijn volheid, kracht en glorie. ZIJN GEEST die in ons woont is een realiteit!

Ester Bezerra