WAAROM ZOEKT GOD NAAR DE OPSTANDIGEN?

OPSTAND is een permanente instelling om te veranderen wat onaanvaardbaar is. Het is een schreeuw van gerechtigheid in het diepste van iemand die het foute niet als iets goeds kan accepteren. De opstandige persoon ziet duidelijk wat anderen niet zien of niet willen zien.

We begrijpen dat Abraham een opstandige persoon was wanneer we zijn verhaal analyseren:

“Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Aan de overzijde van de rivier hebben uw vaderen van oude tijden af gewoond, namelijk Terah, de vader van Abraham, en de vader van Nahor; en zij hebben andere goden gediend.” (Jozua 24:2)

Abraham groeide op en zag hoe zijn vader denkbeeldige goden diende. Hoewel Terah enig economisch succes had, bleven sommige situaties niet onopgemerkt in de ogen van Abraham. De vroege dood van zijn jongere broer Haran en de onvruchtbaarheid van zijn vrouw Sarah deed Abraham deze goden in twijfel trekken.

Toen God die redenering in Abraham zag, besloot Hij Zich aan hem te openbaren en koos hem uit om de vader te zijn van de natie Israël — een volk dat God met geloof en intelligentie zou dienen. In feite, komt de opstand die God zoekt alleen voort uit het gebruiken van het geloof met intelligentie.

Geloof zonder intelligentie brengt fanatisme voort. Intelligentie zonder geloof brengt atheïsme voort. Beiden brengen samen de opstand voort die ons ertoe brengt God te kennen.

Om over na te denken:

• Bent u ooit eens in opstand gekomen?
• Wat vindt u onaanvaardbaar als u naar uw leven kijkt?

Op Woensdag zullen we tijdens de bijbelstudie doorgaan met dit onderwerp.

Let op! Wegens de maatregelen van  het coronavirus houden wij de diensten live op onze social media (klik hier voor alle info hierover)