Bijbelstudie

De Bijbel openbaart dat wij de Tempels van de Heilige Geest zijn, de Tempel van God, de woonplaats van de Allerhoogste. Wij zijn dus Gods woningen, wanneer wij Hem toelaten om in ons binnenste te komen. Deze toestemming is iets heel persoonlijks, het heeft niet te maken met religie of kerk, maar met het leven met Hem, de Heilige Geest, willen delen.

De wil van God voor uw leven is groot, veel groter dan u zich kunt voorstellen. Jezus zei “…Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten [of drinken], of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?” (Matteüs 6:25). Hij sprak over het Koninkrijk van God dat niet zichtbaar, maar onzichtbaar is.

Het Koninkrijk van God heeft met de Heer te maken, de Eeuwige Koning die, in de Persson van de Heilige Geest, een woonplaats in ons wil maken.

Normaal gesproken gebruikt een persoon die hartproblemen heeft een pacemaker om zijn hartslagen te controleren. De Heilige Geest wilt de pacemaker van uw leven zijn! Hij wilt uw leven oriënteren, uw gedachten begeleiden en uw ideeën inspireren. Hij wil u dusdanig inspireren dat u weet wat de beste keuze voor uw leven is.

Wanneer u de Geest van God ontvangt, dan maakt Hij, letterlijk, een woonplaats in u.

Wie de Heilige Geest heeft, is een kalm, rustige persoon die zich niet stoort aan de gehaaste omstandigheden van het leven, geen wrok jegens iemand bewaard, niet opvliegend of depressief is, geen gedachten van zelfmoord heeft en niet met angst, verslavingen of onrust leeft. In zijn binnenste is er vrede, ook al moet hij 24 uur per dag aan de buitenkant strijden om deze vrede te beschermen.

Wat moet men dan doen om de Geest van God te ontvangen? Geloven en het leven 100% aan Jezus overgeven. Daarom zullen wij deze woensdag om 19:30u tijdens de Avond van de Behoudenis, de Bruidegom en de Overwinnaars de Geest van de Allerhoogste zoeken voor onze levens.

In verband met de versoepeling van de maatregelen, die van kracht zullen gaan vanaf woensdag 1 juli, zullen er meer mensen de diensten in de kerken kunnen bijwonen. Zodoende is er besloten dat vanaf heden de live online uitzending op Facebook, YouTube, ukgr.nl en radiopositief.nl voortaan alleen op woensdag 19:30u en zondag 10u gehouden zullen worden.

De UKGR houdt zich aan de regels die door het RIVM werden vastgesteld. Daarom wordt u vriendelijk verzocht om zich ten alle tijde aan de maatregelen te houden. Dit doen we zowel voor uw eigen bescherming als van de anderen.

 

Facebook (Klik hier)
UKGR.NL (Klik hier)
Youtube (Klik hier)