Bijbelstudie

Gedurende ons leven maken wij een hele reeks strijden mee die, hoewel ze van financiële, sentimentele, familiaire aard zijn, in feite, een geestelijke oorsprong hebben. Soms hebben we het gevoel dat we tegen mensen en bovennatuurlijke situaties strijden. Wat echter op het spel staat is de Behoudenis van onze ziel.

De bovenstaande woorden zijn afkomstig uit het nieuwe boek van bisschop Edir Macedo; “Como vencer suas Guerras pela Fé” (Hoe uw strijden te overwinnen door het geloof).
Met dit boek, dat de Bijbelse lessen als fundament heeft, als uitgangspunt vindt elke woensdag de bijbelstudie plaats in alle UKGR vestigingen, zodat elke christen zich kan versterken tegen de strijden en leren hoe die te overwinnen.

De problemen die de mensen meemaken en mee geconfronteerd worden, zijn geworteld in de ongehoorzaamheid van de mens jegens God en zijn gehoorzaamheid aan de duivel. Tegenwoordig zien we veel kwaadaardigheid in de wereld. Dit alles, omdat de mens de strategieën van het kwaad gehoorzaamt. Zodoende verspreidt het zich. Velen beschuldigen tenslotte God van hun leed.

Elke christen moet waakzaam zijn tegenover de subtiele en kwaadaardige werken van de duivel die het leven van een christen probeert te infiltreren om het te vernietigen.

De Bijbel heeft ons altijd gewaarschuwd om altijd te waken, omdat een onoplettende christen niet bestand is tegen verleidingen.

Als u meer wilt weten hoe deze geestelijke strijden te overwinnen, kom dan naar de bijeenkomst op woensdag om 10u, 15u of 19:30u.

Bijbelstudie om 19:30u
Elke woensdag live te volgen op onze
facebook pagina: UKGR Evangelisch Centrum