De 7 Manifestaties van de Geest van God

Het jaar 2021 is aangebroken. Het symboliseert een nieuwe start, een nieuw begin, maar alsnog zijn er veel dingen waar nog onzekerheid over is. Als we dit jaar alleen ingaan, zou het zijn alsof we een onbekende terrein betreden; breekbaar en zonder begeleiding van hoe om te gaan met wat er op uw pad komt.

Maar we kunnen de bescherming en begeleiding hebben! Er is geen beter Persoon Die ons kan begeleiden gedurende onze tocht, dan de Geest van God Zelf, en dat is waarom we zullen investeren om Zijn deugden te hebben. 2021 is het Jaar van de Heilige Geest.

Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN. (Jesaja 11:2)

Gedurende de eerste zeven maanden van het jaar – van januari tot juli – zullen we elk van de zeven manifestaties van de Geest van God onderzoeken. We zullen echt een diepgaand begrip en waardering krijgen van elke kwaliteit, en we zullen deze eigenschappen ook voor onszelf zoeken.

We zullen ontdekken dat als we eenmaal de Geest van God hebben – de Heilige Geest – we zullen worden zoals Jezus toen Hij hier op aarde was. Hij werd gedoopt in het water en met de Heilige Geest, en omdat de Geest van de Here op Hem was, waren alle zeven manifestaties zichtbaar in Zijn leven. Dat is waarom Hij in staat was om alles te overwinnen!

Het hebben van deze zeven eigenschappen is wat ons in staat zal stellen ons geloof te beschermen en ons in staat te stellen alles te overwinnen waar we in 2021 mee te maken krijgen. Met de Heilige Geest zullen we de kracht hebben om sterk in onze schoenen te staan.

Daarnaast zullen we dit jaar elke zondagdienst bijwonen, waarbij God in alles op de eerste plaats komt.

2021 heeft misschien zijn strijd, maar we zullen niet afbrokkelen, en het is in dit geloof dat we zullen gaan!

U kunt deelnemen aan deze dienst in het dichtstbijzijnde UKGR Centrum. Wilt meer informatie hierover? Bel dan naar de lokale pastor van uw stad of bel naar onze hulplijn. Voor deze dienst dient u te reserveren.

De 7 Manifestaties van de Geest van God
In alle UKGR Centra in Nederland
(Klik hier voor de Adressen)