De aarde draait sneller: nieuwe kortste dag geregistreerd

29 juni was de kortste dag sinds 1960, toen het eerste UTC-record (Coordinated Universal Time) werd geregistreerd.

Dit is niet de eerste keer dat het evenement plaatsvindt. Dit keer heeft de aarde 1,59 milliseconde minder opgenomen in haar 24-uurs rotatie. Kort daarna, op 26 juli, werd dit nieuwe record bijna overtroffen.

De conclusie is dat er met het verstrijken van de jaren dagen zijn, die steeds minder tijd nodig hebben om de planeet rond te reizen. Opwarming van de aarde, smeltende gletsjers, aardbevingen en zelfs de maan behoren tot de theorieën die proberen te verklaren wat er gebeurt.

De profetie zegt dat aan het einde der tijden de dagen ingekort zouden worden. Toch kunnen we relatief weinig zeggen over de duur van de 24 uur van de dag. Maar het is op zijn minst merkwaardig: waarom nu? Waarom worden in deze tijden de dagen ingekort? Gaat er nog een Bijbelse profetie in vervulling? De wereld wordt versneld om te laten gebeuren wat er in de profetieën staat: de wederkomst van de Here Jezus; het einde der tijden.

In de Bijbel staat geschreven: En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.” Mattheüs 24:22

Als christenen zouden we geïnteresseerd moeten zijn in wat de Bijbel ons vertelt over het einde van de menselijke geschiedenis zoals wij die kennen. Hiervoor kun u het boek “The “World Will burn” lezen, waarin details van de passages van Openbaring worden uitgelegd.