De Geest van Woord

“En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.” ‭‭Handelingen‬ ‭2:18‬ ‭

De Heilige Geest is ons gegeven om te leven en de Geest van het Woord van God door te geven. En met dit herstellende Woord leven wij het intelligente geloof op een manier dat de wereld de Here God zouden willen leren kennen.

Ester Bezerra

Hun engelen

Als God engelen plaatst om hen te bewaken, is dat omdat zij kostbaar voor Hem zijn....

Stralen

Gods kinderen zullen stralen als de zon in Zijn Koninkrijk...