De smalle weg

Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. (Mattheüs 7:13-14)

Jezus zei dat HIJ DE DEUR IS en dat wij, om Hem te volgen, het pad van opoffering van onze verlangens en dromen moeten volgen. De Here Jezus heeft een hoge prijs betaald zodat wij de vergeving van de hemelse Vader ontvangen, en nu is het onze beurt om voor Hem offers te brengen, in ruil voor de grote liefde waarmee Hij ons heeft bevrijd van de slavernij van de zonde.

Degenen die zichzelf niet voor Hem willen opofferen, verzinken het liefst in de zonde en leiden een tegenstrijdig leven. Deze mensen kunnen helaas de deur die naar het leven leidt niet vinden.

Mevrouw Ester Bezerra