De geschiedenis van de UKGR in Nederland

De UKGR (die de volledige naam ‘Universele Kerk van Gods Rijk’ draagt) is een kerkelijke stichting zonder winstoogmerk en is als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer 802860291. Haar hoofddoel is wereldwijd het evangelie en het Woord van Jezus Christus prediken.

In Nederland begon alles in 1993 in Rotterdam. In een kleine ruimte begonnen beetje bij beetje personen te verschijnen. Sommigen kwamen uit nieuwsgierigheid en anderen waren vruchten van het evangelisatiewerk van de pastors.

Al gauw werd de ruimte zodanig klein dat we genoodzaakt waren andere gebedshuizen te openen zodat allen de mogelijkheid hadden om het Woord van God te horen. Gedurende deze jaren zijn wij getuigen geweest van verschillende veranderingen in vele levens en dromen die werden verwezenlijkt. Dit alles omdat de trouwen hun geloof in een Levende God hebben gebruikt.

Om de ontwikkeling van het werk te bevorderen werden pastors opgericht om het Evangelie te prediken, elk vergezeld door hun eigen vrouw. Pastors en bisschoppen hebben dagelijks hard gestreden voor allen die hulp en begeleiding nodig hebben, want zo luidt het Woord van God: “’En Hij zei tegen hen: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.” (Markus 16:15). Anderzijds rekenen we op de helpers die de mensen ontvangen, te woord staan en door middel van evangelisatie een woord van troost bieden aan allen die lijden.

Zorgen voor de toekomst van het Werk van God

We kunnen vaststellen dat de UKGR zich, tijdens de afgelopen 30 jaar, niet bezorgd heeft gemaakt om het werven van veel trouwe leden. Zij heeft voor iedere groep een andere werkwijze.

Vergezeld door hun ouders kwamen kinderen vaak de diensten bijwonen, maar vanwege hun leeftijd begrepen ze de boodschap niet die de pastor doorgaf. Met die kinderen in gedachten werd er een speciale ruimte gecreëerd die toegewijd is aan hen. Een ruimte waarin zij kunnen spelen en over het Woord van God kunnen leren. Omdat wij leven in een samenleving waar de jongeren vaak goede acteurs zijn en hun families vaak misleiden, werd de Jeugdgroep van Oranje gecreëerd. Een groep waarin jongeren een motiverende boodschap ontvangen om te kunnen geloven in de verwezenlijking van hun dromen door ze aan te sporen om deel te nemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten.

Het geloof dat bergen verzet
De Universele Kerk organiseert meerdere bijeenkomsten van geloof. Deze bijeenkomsten wekken het geloof van de mensen op. Na het begin in een muziekkiosk in Brazilië worden vandaag de dag bijeenkomsten gehouden in stadia en paviljoenen. Het grote aantal mensen daar toont aan dat het geloof geen limieten kent, want de oprechtheid van de gebeden, gepaard met een gedefinieerd geloof in de Levende God, heeft het leven van dit volk gezegend.

De technologie in dienst van het Woord van God
Door in plaats van naar de obstakels, maar juist naar alle voordelen van de technologie te kijken heeft de UKGR toegang kunnen krijgen tot de televisie, radio en drukpers (met de folders en het Universeel Blad). Omdat dit de communicatiemiddelen zijn is het van uiterst belang dat we deze gebruiken om de bevolking te bereiken.

Gebaren van solidariteit
Het UKGR Centrum heeft altijd grote interesse getoond in de ontwikkeling van evenementen met een sociaal kenmerk. Zo worden er in bepaalde landen waar de UKGR gevestigd is voedselpakketten uitgedeeld aan de behoeftigen. In samenwerking met ‘Het Universeel Hart’ worden ook inzamelingsacties georganiseerd om voedsel in te zamelen.

Dankbaar werk
De Universele Kerk stoort zich net zo min als dat zij zich verblijdt vanwege bereikte aantallen, noch trekt zij zich terug vanwege obstakels. De deuren zijn altijd geopend. Van zondag tot zondag om alle mensen te ontvangen die op zoek zijn naar een oplossing voor hun problemen, want er bestaat voor elke situatie altijd een speciale boodschap.

Talloze mensen die problemen meemaakten die in hun ogen onmogelijk leken, hebben in het UKGR Hulpcentrum permanente steun gevonden. De UKGR heeft altijd als doel om de behoudenis door de Here Jezus Christus tot allen te brengen. Tegenwoordig kunnen we spreken over de uitbreiding van het werk in Nederland, want vandaag de dag hebben wij verschillende kerken in het noorden, westen en zuiden van het land.